Kategorije
Novosti
Newsletter
Kontakt
Pletikosa
Bože Starca Jurićeva 19
HR-51000 Rijeka
Hrvatska
Telefon +385 (0)51 639-513
+385 (0)91 566-6650
Fax +385 (0)51 639-513
E-mail pletikosa@inet.hr
Kontakt

EBRD TAM BAS- PROGRAM


10.000 EUR-a možete dobiti bespovratno po projektu

Možemo osigurati bespovratna sredstva iz fondova Europske unije


EBRD TAM BAS- PROGRAM ZA PRUŽANJE USLUGA POSLOVNOG SAVJETOVANJA
osnovan je u cilju podupiranja razvoja malih i srednjih hrvatskih poduzeća.


CILJEVI BAS PROGRAMA:


(1) Pomaganje malim i srednjim hrvatskim poduzećima u korištenju najboljih hrvatskih i inozemnih konzultanata te finacijska potpora takvim savjetodavnim i konzultantskim aktivnostima.
(2) Potpora razvitka hrvatskih konzultanata i onih hrvatskih ustanova koje podupiru razvoj malih i srednjih poduzeća.


EBRD TMG BAS PROGRAM nudi:


• Pomoć u izboru najprikladnijih hrvatskih ili inozemnih konzultanata za rješavanje konkretnih poslovnih problema i provođenje specifičnih konzultantskih zadataka.

• Pokrivanje do 50% troškova poduzeća za konzultantske usluge (bez uključenog PDV-a). Iznos jednokratne uplate, ograničen je na visinu od 10.000,00 eura.


Pomoć se može pružiti za poslovne savjete u područjima kao što su:


• istraživanje tržišta

• traženje poslovnih partnera

• odabiranje i procjenjivanje opreme koja se nabavlja

• poboljšanje strukture poduzeća, npr. kroz osnivanje novih odjela

• priprema poslovnih planova
• razvijanje i poboljšanje financijsko računovodstvenog sustava i sustava kontrole

• razvijanje i poboljšanje informatičko managerskog sustava

• priprema i certificiranje za standarde kvalitete (ISO, HACCP, itd)


Gore navedeni primjeri odnose se samo na nekoliko vrsta poslovnih savjeta prikladnih za financiranje. Svaki projekt bit će napravljen prema specifičnim zahtjevima poduzeća. No program ne daje potporu za pravne savjete i revizije.


EBRD TAM BAS PROGRAM može ponuditi potporu klijentima koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:


• Hrvatsko poduzeće male ili srednje veličine u svim industrijskim sektorima, sa izuzetkom razvitka primarne poljoprivrede, građevinarstva i poslovanja nekretninama. Međutim, potpora programa dostupna je poduzećima koja se bave preradom hrane i proizvodnjom građevinskog materijala. Poduzeća koja se bave trgovinom i uslugama također mogu tražiti potporu.

• U većinskom privatnom i hrvatskom vlasništvu

• Postojanje najmanje dvije godine

• Između 15 i 500 djelatnika


Potrebna dokumentacija za prijavu projekta


1. Tvrtka

1.1 Prijava projekta (formular Project Proposal), obavezno na engleskom i po mogućnosti u elektronskom obliku
1.2 Dokumenti korisnika subvencije (nisu potrebni prijevodi na engleski)
- Registracija trgovačkog suda (zadnja promjena i osnovna registracija, statut u pričuvi, statistički broj po NKD i MB)
- Financijski izvještaji za posljednje dvije godine (2003. i 2004.) te zadnji aktualni za 2005.(tromjesečni)
- BON-1 i 2 (zadnji postojeći u poduzeću)
- Izvod iz knjige dioničara (pojedinačni veći od 10%, druga poduzeća, mali dioničari kao grupa, privatizacijski fondovi, Fond za privatizaciju, vlastite dionice), popis sa pečatom i potpisom direktora
- Popis kredita koji se koriste (ne izvod iz banke/banaka o stanju kredita nego knjigovodstvena evidencija sa stanjem pojedinog kredita); sa pečatom i potpisom.
1.3 Ponude konzultanata (dvije do tri)
Nakon provedenog izbora najpovoljnijeg konzultanta, priložiti sve ponude u pisanom obliku s objašnjenjem izbora (po mogućnosti objašnjenje izbora na engleskom jeziku).


2. Konzultant

2.1 Prijava konzultanta (formular Consultant Info); obavezno na engleskom
2.2 Projektni zadatak (formular Terms of Reference); obavezno na engleskom. Uz TOR priložiti životopise konzultanata koji su navedeni na TOR; na engleskom jeziku.


Postupak i redoslijed aktivnosti


1) Prijava projekta od strane tvrtke

Kod prijave projekta tvrtka je dužna dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1.1 Ispunjen formular Project Proposal na engleskom i po mogućnosti u elektronskom obliku
1.2 Financijska dokumentacija sa liste Potrebna dokumentacija
1.3 Tri ponude konzultanata za prijavljeni projekt, izbor konzultanta te pismeno objašnjenje razloga odabira konzultanta. Ukoliko tvrtka nije našla odgovarajućeg konzultanta za predloženi projekt, BAS Program će joj predložiti nekoga sa svoje liste konzultanata sa kojima je do sada realizirao uspješnu suradnju (također tri ponude).
1.4 Izabrani konzultant mora obaviti razgovor sa našim Uredom te ispuniti sljedeće:
- Formular Consultant Info s referencama (na engleskom)
- Životopise stručnjaka koji će biti angažirani na projektu (na engleskom)
- Dogovaranje detalja projektnog zadatka (formular Terms of Reference) - opseg konzultantskog posla, vrijeme potrebno za obavljanje konzultantskog posla, popis eksperata koji će obaviti posao, jedinične i ukupne cijene te uvjete plaćanja


2) Evaluacija projekta od strane BAS ureda

Nakon evaluacije tvrtka se obavještava o ishodu (odobrenju ili neodobrenju projekta). Ukoliko je projekt odobren:
2.1 Tvrtka šalje konzultantski ugovor na hrvatskom jeziku BAS uredu (činjenično mora potpuno odgovarati formularu Terms of Reference)
2.2 BAS Program priprema Ugovor (Grant Agreement) u pet primjera (tri engleska i dva hrvatska) koji se šalju tvrtki na potpis. Tvrtka potpisuje svih pet ugovora te šalje natrag svih pet kompletnih ugovora BAS Programu. Nakon toga se ugovor prosljeđuje na potpis u London. Tvrtka dobiva dva primjerka ugovora za svoju arhivu.
2.3 Obveza konzultanta je izvještavati BAS Program o napredovanju radova


3) Završetak projekta i isplata subvencije

Kada je projekt potpuno završen (vodeći računa o činjenicama utvrđenim TOR-om), tvrtka i konzultant dužni su poduzeti sljedeće korake:

3.1 Tvrtka je dužna platiti konzultantu kompletan brutto iznos definiran ugovorom
3.2 Tvrtka potom šalje BAS Programu sljedeću dokumentaciju:
- Kopije svih plaćanja (naloge, isplate i/ili elektronske kopije)
- «Prilog 3» i «Schedule 3» iz ugovora (na memorandum pismu tvrtke, potpisano i ovjereno)
3.3 Konzultant šalje BAS Programu sljedeće:
- Kompletan projekt (na CD-romu ili u papirnatom obliku)
- Kratak sažetak projekta (Executive summary) na 1-3 strane i na engleskom jeziku
3.4 Isplata subvencije
Ukoliko sve gore navedeno zadovoljava, slijedi isplata subvencije na račun tvrtke prema uvjetima definiranim ugovorom na poslovni bankovni račun tvrtke i to u kunama. (Tvrtka treba prethodno dostaviti podatke o poslovnoj banci i broju računa).
3.5 Po primitku financijske potpore tvrtka ispunjava «Prilog 4» i «Schedule 4» iz ugovora i dostavlja ga u BAS ured.

4) Završni izvještaj (Completion report)

Približno godinu dana nakon završetka projekta korisnik financijske potpore ima obvezu pismenog izvještavanja o rezultatima i koristima od provedenog projekta. U tu svrhu BAS program posjećuje tvrtku i kratkim razgovorom ustanovljuje gore navedeno.


VAŽNA NAPOMENA:

BAS Program ne odobrava retroaktivno finanacijske potpore niti sudjeluje u projektima koji
su započeli, isplaćeni i/ili završili odnosno koji su sufinancirani i iz drugih izvora. Ukoliko ustanovimo bilo kakav pokazatelj koji upućuje na gore navedene činjenice, dužni smo istom prekinuti svaku suradnju na dotičnom projektu.

Povratak na vrh
Copyright 2018 Pletikosa
Powered by da.Shop