Kategorije
Novosti
Newsletter
Kontakt
Pletikosa
Bože Starca Jurićeva 19
HR-51000 Rijeka
Hrvatska
Telefon +385 (0)51 639-513
+385 (0)91 566-6650
Fax +385 (0)51 639-513
E-mail pletikosa@inet.hr
Kontakt

Jamstveni uvjeti

 

Ovim jamstvom uvoznik i mi jamčimo Vam da će predmet ovoga jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Jamstveni rok počinje teći od dana navedenog na računu i vrijedi ukoliko je priložen jamstveni list uredno popunjen i ovjeren i originalni račun.

Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.

Za otklanjanje kvarova unutar jamstvenog roka na terenu naplaćuje se izlazak na teren ili putni troškovi.

Ukoliko popravak komponente ili uređaja traje više od 10 radnih dana, kupcu će se jamstveni rok produljiti za toliki broj dana, koliko je komponenta ili uređaj na servisu. Ukoliko popravak traje više od 45 dana, kupcu će se komponenta ili uređaj zamijeniti drugom, čija je funcionalnost jednaka ili bolja.

Testiranje ispravnih komponenti ili uređaje ili greške radi neispravno instaliranog ili poremećenog operativnog sistema i drugih programa ne spadaju pod jamstvo i naplaćuju se po cjeniku servisnih usluga.

Troškove transporta ili nekih drugih troškova slanja komponenti ili uređaja na servis, snosi kupac sam.

Servis i rezervni dijelovi osigurani 7 godina.

 

JAMSTVO NE VRIJEDI U SLUČAJU:


Ukoliko ima bilo kakvih fizičkih oštećenja komponenti ili uređaja i ukoliko su potrgane ili uklonjene naljepnice na njima koje su važne proizvođaču i serviseru.

Ukoliko su oštećenja posljedica strujnog udara ili udara groma.

Ukoliko su oštećenja nastala usljed izlaganja komponenti ili uređaja utjecaju prašine ili drugih čestica, vlage, niskoj ili visokoj temperaturi, agresivnih plinova i tekućina ili u uvjetima za koje uređaj nije predviđen da radi.

Ukoliko su oštećenja nastala nestručnim rukovanjem.

Ukoliko su oštećenja posljedica virusa ili postavljanja parametara sistema u nedozvoljeni mod (overclocking, previsoki refresh rate) ili ugrađivanja neadekvatnih komponenti.

Ukoliko je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene ili nestručne osobe.

Ukoliko je oštećenje nastalo u transportu do servisa i nazad.

Ukoliko je kvar posljedica sustava priključenog na njega.


U jamstvo nisu uključeni potrošni materijali, tinte, toneri, riboni, CD/ DVD mediji sa driverima i softwareom, glave za printere, cooleri i ventilatori, miševi i tipkovnice i druge komponente koje se svojim radom troše. Takvi proizvodi se mogu reklamirati odmah nakon kupovine u roku od 15 dana.

 

Uz kupljeni uređaj se isporučuje originalni jamstveni list uvoznika, koji osigurava servis.Tu su navedeni i ovlašteni servisi. Kupac sam može poslati uređaj na servis. Za neke uređaje isporučuje se naš jamstveni list, kako bismo Vam olakšali proceduru kod kvara uređaja.

Jamstveni rok je naveden za svaki proizvod i u webshopu.

Povratak na vrh
Copyright 2018 Pletikosa
Powered by da.Shop