Kategorije
Novosti
Newsletter
Kontakt
Pletikosa
Bože Starca Jurićeva 19
HR-51000 Rijeka
Hrvatska
Telefon +385 (0)51 639-513
+385 (0)91 566-6650
Fax +385 (0)51 639-513
E-mail pletikosa@inet.hr
Kontakt
Pravila i uvjeti plaćanja

Pravila i uvjeti

Kako bismo kupovinu u Pletikosa.hr web trgovini učinili jednostavnom i sigurnom, vodili smo računa o zadovoljavanju svih standarda neophodnih za sigurnost i zaštitu Vaših podataka od neovlaštenog korištenja.

 

Prodavatelj (Isporuèitelj) proizvoda je Obrt za informatiku, trgovinu i usluge Pletikosa u daljem tekstu Pletikosa. Kupac je registrirani posjetitelj web stranica www.pletikosa.hr i internet duæana koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narud�be te izvrši plaæanje putem kreditnih kartica ili virmanom po ponudi.

 

Prilikom prve narudžbe proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na web stranici www.pletikosa.hr (e-mail adresa i lozinka)
Odabirom svog username-a, passworda i upisom neophodnih podataka postajete naš registrirani korisnik.
Nakon uspješno obavljene registracije dobit æete e-mailom vašu lozinku i molimo Vas da ju pohranite na sigurnu lokaciju za buduću upotrebu i koristite prilikom svake naredne kupovine u web shopu.

 

Tako jednostavno kupovujete i pratite sve svoje narudžbe kao i novosti o novim proizvodima ili akcijama.
Ukoliko ste zaboravili lozinku, unesite ponovo svoju e-mail adresu i zatražite lozinku i ubrzo ćete dobiti e-mail s novom lozinkom.

 

1. PLAĆANJE:

 

- Cijene su u kunama sa PDVom.

 

Uvjeti poslovanja vrijede za kupce èije se prebivalište nalazi na podruèju Republike Hrvatske. Kupac mo�e postati svaka punoljetna osoba koja prihvaæa Pletikosa.hr uvjete poslovanja što se potvrðuje narud�bom proizvoda. Naruèene proizvode plaæate dostavljaèu po preuzimanju, odnosno dostavi robe na vašu adresu, uveæane za troškove dostave.

 

Plaæanje pouzeæem trenutno nije moguæe osim za poznate kupce
Za odabrano plaæanje pouzeæem u našoj internet trgovini, plaæanje mo�ete izvršiti dostavljaèu po primitku pošiljke koju šaljemo nakon što zaprimimo vašu narud�bu.

 

Bezgotovinsko (virmansko) plaæanje
Za odabrano bezgotovinsko plaæanje u našoj internet trgovini, plaæanje mo�ete izvršiti po predraèunu, koji šaljemo nakon što zaprimimo vašu narud�bu.

 

telefonsko plaæanje kreditnim karticama
U Pletikosa.hr web trgovini moguæe je plaæanje sljedeæim kreditnim karticama:
American Express
Diners Club
MasterCard nije trenutno moguæe
VISA nije trenutno moguæe
Kartice teretimo odmah!

Nakon napravljene narud�be æemo Vas kontaktirati telefonom te uzeti broj vaše kreditne kartice i druge potrebne podatke, te izvršiti provjeru i autorizaciju kod kartièarske kuæe. 

Za plaæanje kreditnom karticom ne dobija se gotovinski popust. 

Kupovina na prodajnim mjestima
- Gotovinsko plaæanje
Za sva plaæanja avansno ili gotovinom odobravamo 10% popusta, odnosno 5% za prijenosna raèunala što je iskazano u cijenama na Pletikosa.hr.

 

 

 

 

2. DOSTAVA:

Sve pošiljke se šalju kurirskom službom (osim na pojedine otoke gdje se pošiljke šalju poštom). Naruèena roba zapakirana je u odgovarajuæe kartonske kutije ili kuverte.

 

Za proizvode koje imamo na zalihama vrijedi uobièajeni rok isporuke od 1-3dana. Za robu koje nemamo na stanju rok isporuke je 3-10 dana. Ako vam zbog neplaniranih okolnosti naruèeni proizvod ne mo�emo isporuèiti u navedenom vremenu osobno æemo Vas kontaktirati koristeæi kontakt podatke koje ste naveli pri naruèivanju.

 

Ukoliko ste odabrali plaæanje pouzeæem, naruèene proizvode plaæate prilikom preuzimanja paketa dostavljaèu.

 

Troškovi dostave dodaju se vašoj narud�bi i oni se jasno vide u potrošaèkoj košarici i na raèunu. Za pakete do 5 kg zaraèunava se trošak dostave 35 kn a za pakete  5 kg-20 kg iznosi 50 kn. Za pakete 20 kg-40kg iznosi 80 kn. Za palete iznosi 200 kn.

 

Ukoliko prilikom isporuke nikoga nema kod kuæe dostavljaè æe vam ostaviti poruku o naèinu preuzimanja paketa.

 

U sluèaju da vam nakon 7-10 dana od naruèivanja robe dostavljaèi ne isporuèe paket niti ostave obavijest, molimo da nas informirate o tome na naš telefon, kako bismo mogli istra�iti zašto paket nije isporuèen.

 

3. JAMSTVO

Za proizvode koji imaju jamstvo vrijedi jamstveni rok odreðen za taj proizvod a zapoèinje datumom kupnje naznaèenim na raèunu. Uz svaki proizvod se prema zakonu isporuèuje jamstveni list uvoznika ili proizvoðaèa.

 

4. REKLAMACIJE

Za reklamacije nazovite na naš telefonski broj kako biste prijavili reklamaciju.

 

Ukoliko iz bilo kojeg razloga niste zadovoljni proizvodom, mo�ete isti vratiti prodavatelju u roku od 8 dana. Kupac je du�an odmah vratiti proizvod prodavatelju o svom trošku u stanju u kojem ga je primio. Kupac ne odgovara za štetu koju je prodavatelj pretrpio zbog raskida ugovora, odnosno prodaje, ali odgovara za štetu koju je na isporuèenom proizvodu uèinio namjerno ili krajnjom nepa�njom po propisima obveznog prava.

 

Prodavatelj je du�an najkasnije u roku od 30 dana, od dana primitka vraæene robe, vratiti kupcu cjelokupni iznos koji je kupac do tog trenutka platio na temelju raèuna.

 

Sve pošiljke poslane na naš teret, kao i pošiljke s otkupninom ne primamo.

 

5. NAÈIN VRAÆANJA PROIZVODA

Da bi se reklamacija uva�ila kupac treba prilo�iti originalni raèun, roba treba biti kompletna u originalnoj ambala�i i neošteæena. Prodavatelj nije du�an uva�iti reklamaciju ako je istekao reklamacijski rok od 8 dana, ako kupac nema originalni raèun ili ako je roba ošteæena krivicom kupca, odnosno ako je nekompletna.

 

Prilikom povrata obavezno pošaljite i dopis kojim zahtijevate povrat uplaæenog iznosa umanjen za poštarinu odnosno troškove dostave.

 

Pošaljite nam robu na našu adresu ili je osobno vratite u trgovinu ili skladište. Nakon provjere, ukoliko je sve kompletno, neošteæeno i s originalnim raèunom novac æe Vam biti vraæen. Ako novac treba vratiti na vaš raèun, molimo navedite potrebne podatke: vaš broj tekuæeg raèuna, naziv banke i puni broj raèuna banke.

 

6. NAPOMENA

Molimo vas da saèuvate originalno ambala�u i dokumentaciju koju dobijete s proizvodom, minimalno do isteka jamstva (za proizvode koji imaju jamstva). U suprotnom neæemo biti u moguænosti priznati Vam jamstvo.

 

7. COOKIES

Cookies (kolaèiæi) su male tekstualne datoteke koje web stranica mo�e poslati korisnikovom pregledniku radi spremanja na lokalni disk. Cookies mogu olakšati korištenje weba spremajuæi status i postavke o web stranici. Veæina preglednika su u osnovnom stanju podešeni za primanje cookiesa, ali korisnici mogu izmjeniti postavke (npr. odbijanje cookiesa ili obavijest kada se cookie šalje). Pletikosa.hr koristi kolaèiæe kao pomoæno sredstvo za kreiranje košarice i plaæanja. Radi toga, Vaš preglednik mora imati omoguæeno primanje kolaèiæa (session cookies). Ostale kolaèiæe ne morate osposobiti. To je osnovna postavka svih preglednika.
Inaèe, moæi æete pregledavati pletikosa.hr, ali neæete moæi izvršiti kupnju. Molimo, konfigurirajte vaš preglednik za primanje Pletikosa.hr kolaèiæa.

 

8. PROCEDURA I NAPOMENE:

Po primitku Vaše narud�be obavještavamo Vas e-mailom o primitku narud�be te vam šaljemo ponudu s detaljima plaæanja. Nakon provjere uplate šalje se e-mail o potvrdi uspješnog ili neuspješnog plaæanja. Prema Zakonu o zaštiti potrošaèa maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu uèiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomièno poslovno sposobne osobe ugovor na daljinu mogu sklopiti samo uz suglasnost njihova zakonskog predstavnika. Ugovor sklopljen na daljinu mo�e se raskinuti ukoliko zadovoljava uvjete Zakona o zaštiti potrošaèa (èlanak 3. i glava 7.).

 

9. IZJAVA O PRIVATNOSTI:

Sve podatke koje navedete pri Internet kupovini smatramo poslovnom tajnom te ih neæemo koristiti:

 

  • za slanje ne�eljenih e-mailova (spam)
  • za marketinška, demografska ili bilo koja druga istra�ivanja
  • davati Vašu e-mail adresu ili druge podatke nekoj drugoj tvrtki ili osobi koje nisu sklopile ugovor o privatnosti s tvrtkom Pletikosa
  • Kao naš kupac, mo�ete naruèivati proizvode, iznositi zahtjeve i registrirati se kako bi dobivali obavijesti i ponude. Vrste informacija koje se skupljaju na ovim stranicama mogu sadr�avati vaše ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona. Ove se informacije koriste iskljuèivo za potrebe dovršenja vaše narud�be. NE ÈUVAMO bilo koju informaciju o kreditnoj ili debitnoj kartici.
    Dobivene informacije koristimo iskljuèivo za poboljšanje ponude za naše kupce (u koju svrhu mo�ete povremeno dobiti e-mail s obavijesti o novim ponudama ili promjenama u trgovini). Ovakvi e-mailovi se šalju ISKLJUÈIVO kupcima upisanim u našu e-mail listu i/ili newsletter. NIKADA ne prodajemo, iznajmljujemo ili dijelimo informacije o kupcima treæim stranama.

10. SIGURNOSNA POLITIKA:

Pošto Pletikosa najveæu pa�nju posveæuje sigurnosnoj politici, naša Pletikosa.hr web trgovina koristi SSL (128 bit) za enkripciju informacija o kreditnim karticama (ukljuèujuæi broj kartice) prije nego informacije krenu Internetom. SSL tehnologija je industrijski standard za sigurne online transakcije. Na taj naèin, èak ni mi nismo upoznati sa svim informacijama o kupcu (npr. nama su dostupna samo zadnje 4 znamenke broja kartice).
Pletikosa.hr ozbiljno shvaæa online prijevare i suraðuje potpuno s nadle�nim slu�bama u progonu svakoga tko koristi ukradene kreditne kartice za kupnju na ovim web stranicama. Sve sumnjive narud�be odmah se proslijeðuju nadle�noj slu�bi. Pletikosa.hr zadr�ava pravo potra�ivati dodatne informacije. Ako je to potrebno, kontaktirat æemo vas telefonom, faxom ili e-mailom.

 


Novo u ponudi
Copyright 2018 Pletikosa
Powered by da.Shop